Minusta

 

Jokaisessa ihmisessä on osaamista. Se vain saattaa olla aika ajoin olla ikään kuin lukkojen takana piilossa. Haluan auttaa ihmisiä avaamaan lukkojaan ja löytämään väylän oman osaamisensa juurille. Olen huomannut työssäni, että lukkojen takaa löytyy poikkeuksetta myös aiemmin tunnistamattomia voimavaroja ja vahvuuksia. Haluan myös herättää ihmisissä kiinnostuksen ja uteliaisuuden uusien näkökulmien löytämiseen ja oppimiseen.

Hyödynnän työssäni omikseni kehittyneitä vuorovaikutustaitoja kuten lämpimän, arvostavan, luottamuksellisen ja yhteistyöhön kannustavan ilmapiirin luomista sekä jokaisen yksilön kohtaamista juuri hänelle sopivalla tavalla. Kun yksilö löytää ”oman juttunsa”, hyötyy siitä hänen itsensä lisäksi myös koko ympäröivä yhteisö - oli kyseessä sitten pienempi perhe-/luokka-/työtiimi  tai suurempi koulu- tai työyhteisö .

Olen itsekin utelias luonne. Etsin ja kokeilen koko ajan uusia tapoja ja menetelmiä kasvun, oppimisen ja muutoksen tukemiseen, joita olen päässyt käyttämään pitkän työurani varrella erilaisissa työrooleissani.  

 

Toimin tällä hetkellä päätoimisesti laaja-alaisena erityisopettajana ja tarjoan Mielen Tien palveluita sivutoimisesti. 

 

Koulutus:

  • kasvatustieteiden maisteri, pääaineena erityispedagogiikka

  • ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (Neuropsykiatriset valmentajat ry:n hallituksen jäsen)

  • positiivisen psykologian asiantuntija (Positive Psychology Practitioner)

  • lasten Terve oppiva mieli-tietoisuustaito-ohjaaja

  • ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja työelämän kehittäjä

 

Työkokemus:

  • reilut 25 vuotta perusopetuksessa erityisopettajana 

  • 14 vuotta perusopetuksessa apulaisrehtorina

  • reilut 5 vuotta neuropsykiatrisena valmentajana sekä työotteella erityisopettajan työssä että omana työnään

  • liki kolme vuotta työnohjaajana

  • kaikissa työtehtävissä monipuolista kokemusta moniammatillisesta verkostotyöstä

 

 

Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja Tarja Vainio